Suomen Lyhytteraupeutit ry

Suomen Lyhytterapeutit ry on vuonna 2021 perustettu valtakunnallinen yhdistys, joka on perustettu tukemaan matalan kynnyksen psykososiaalisten palvelujen saatavuutta, uskottavuutta ja edelleen kehittämistä. Yhdistys toimii myös jäsentensä tukena eettisten asioiden pohdinnassa. Olennainen yhdistyksen tehtävä on edistää kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa ja luoda lyhytterapialle tunnustettu asema matalan kynnyksen tukimuotona. Yhdistys järjestää täydennyskoulutusta ja vertaisfoorumeita jäseniä kiinnostavista asioista. 

”Suomen Lyhytterapeutit ry:n eettinen lupaus: Hyväksyn edellä mainitut eettiset säännöt ja velvoitteet ja lupaan kunnioittaa niitä suhteessa asiakkaisiini, toimeksiantajiini ja kollegoihini. Hyväksyn sen, että Suomen Lyhytterapeutit ry:n eettinen toimikunta voi pitää minua vastuullisena, jos rikon eettisiä sääntöjä ja antaa minulle huomautuksen tai erottaa minut jäsenyydestä.” 

Jäsenemme ovat lyhytterapeutteja, joiden kelpoisuuden yhdistyksen hallitus on tutkinut ja hyväksynyt. Jäsenemme ovat hyväksyneet eettiset sääntömme ja noudattavat niitä.

Yhdistyksellä ei ole palkattuja työntekijöitä, vaan toiminta perustuu vapaaehtoisten työpanokseen. Hallitus kokoontuu 1–2 kuukauden välein. Hallituksessa on tällä kaudella 5 jäsentä.

Lisätietoa yhdistykseen liittymisen mahdollisuuksista tulossa lähiaikoina.

HALLITUS 2021-2022

Puheenjohtaja: Tero Turkkila
Varapuheenjohtaja: Päivi Pänkäläinen
Rahastonhoitaja: Rita Olkkonen 
Sihteeri: Veera Tsupukka
Hallituksen jäsen: Marketta Pöllänen
Varajäsenet: Nina Rautiainen, Helmi Tumanto

Miten ja ketkä pääsevät yhdistykseen jäseneksi?

  • Jäsenmaksu 50 € vuosi, kaikille sama
  • Jäsenmaksu kuluvalle toimintavuodelle 35 €