Suomen Lyhytteraupeutit ry

Suomen Lyhytterapeutit ry on vuonna 2021 perustettu valtakunnallinen yhdistys, joka on perustettu tukemaan matalan kynnyksen psykososiaalisten palvelujen saatavuutta, uskottavuutta ja edelleen kehittämistä. Yhdistys toimii myös jäsentensä tukena eettisten asioiden pohdinnassa. Olennainen yhdistyksen tehtävä on edistää kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa ja luoda lyhytterapialle tunnustettu asema matalan kynnyksen tukimuotona. Yhdistys järjestää täydennyskoulutusta ja vertaisfoorumeita jäseniä kiinnostavista asioista. 


”Suomen Lyhytterapeutit ry:n eettinen lupaus: Hyväksyn edellä mainitut eettiset säännöt ja velvoitteet ja lupaan kunnioittaa niitä suhteessa asiakkaisiini, toimeksiantajiini ja kollegoihini. Hyväksyn sen, että Suomen Lyhytterapeutit ry:n eettinen toimikunta voi pitää minua vastuullisena, jos rikon eettisiä sääntöjä ja antaa minulle huomautuksen tai erottaa minut jäsenyydestä.” 


Jäsenemme ovat lyhytterapeutteja, joiden kelpoisuuden yhdistyksen hallitus on tutkinut ja hyväksynyt. Jäsenemme ovat hyväksyneet eettiset sääntömme ja noudattavat niitä.

Yhdistyksellä ei ole palkattuja työntekijöitä, vaan toiminta perustuu vapaaehtoisten työpanokseen. Hallitus kokoontuu 1–2 kuukauden välein. Hallituksessa on tällä kaudella 9 jäsentä.

Nettisivuja päivitetään malta vielä hetki…


HALLITUS 2022-2023

Puheenjohtaja: Peppiina Hakkarainen
Varapuheenjohtaja: Maarit Hallia
Rahastonhoitaja: Tanja Ojala
Sihteeri: Raija Karppinen
Hallituksen jäsen: Helmi Tumanto
Varajäsenet: Aila Aikos, Pirjo Hakala ja Carita Wikström


Miten ja ketkä pääsevät yhdistykseen jäseneksi?

  • Jäsenmaksu 50 € vuosi, kaikille sama
  • Suomen lyhytterapeutit ry:n jäseneksi pääsevät lyhytterapia opinnot suorittaneet, joilla on vähintään 45 op:een lyhytterapia opinnot (jotka sisältävät psykoterapeuttiset valmiudet tai psykologian- tai psykiatrianperusopinnot) ja opiskelijat, jotka suorittavat opintoja edellä mainituin kriteerein.
  • Jäsenen tulee sitoutua Suomen Lyhytterapeutit ry:n eettisiin sääntöihin.