Jyväskylä, Keski-Suomi, Koko Suomi

Hei olen Mervi,

* Kognitiivis-integratiivinen lyhytterapeutti (10/2024), psykoterapeuttiset valmiudet

* Tunnetaito-ohjaaja: Taitava Tunnemieli terapiaohjelma

* Kasvatustieteen maisteri

* Koulutussuunnittelija

* Vaka-opettaja

Vapaita lyhytterapia aikoja:

* yksilöterapiaan

* yksilöterapian jäsentelyjaksolle (4 kertaa)

* Taitava-Tunnemieli terapiaohjelmaan, (12 viikkoa) Voidaan toteuttaa yksilöterapiana / ryhmäterapiana tai teemalla krooninen kipu

Terapiassa käsiteltäviä asioita voivat olla: arvotyöskentely, krooniseen kipuun liittyvät tunteet, uuden suunnan löytyminen elämässä, tulevaisuuden näköalattomuus, työnhakuun/ työhön / opiskeluun / lastenhoitoon liittyvät paineet ja uupumus, ahdistuneisuus, itsetunto-ongelmat, yksinäisyyden tuoma kuorma, jaksamiseen liittyvät ongelmat.

Terapiassa voidaan tarkastella arvojasi ja sitä mihin olet juuri nyt matkalla, sekä pohtia mikä estää sinua saavuttamasta tavoitteitasi.

Etävastaanotto: Kaikki tapaamiset tapahtuvat etänä videoyhteyden kautta.Otan vastaan harjoitusasiakkaita rajoitetun määrän ja käytössä on harjoitteluajan hinnasto. Ota yhteyttä ja tiedustele vapaita paikkoja

Yhteystiedot ja ajan varaus: kognitiivinenlyhytterapia@gmail.com