Ratkaisuja terapiatakuun ja soteuudistuksen toteuttamiseen lyhytterapian keinoin

Ratkaisuja terapiatakuun ja soteuudistuksen toteuttamiseen lyhytterapian keinoin

Suomalaisesta hyvinvointivaltiosta puuttuu kokonaan matalan kynnyksen psykososiaaliset palvelut, vaikka juuri ne olisivat ennaltaehkäiseviä, vaikuttavia ja kustannustehokkaita interventioita oikea-aikaisesti toteutettuina. Jokaisella kuuluisi olla subjektiivinen oikeus käyttää yhteiskunnan tukemana 20 kerran lyhytterapeuttinen jakso elämän käänne- tai kriisitilanteissa. Lyhytterapeuttisen osaamisen hyödyntämisen kautta saavutettaisiin:  –       Oikea-aikaisesti ja preventiivisesti kohdennettu