Koti

Tervetuloa Suomen Lyhytterapeutit ry:n sivuille. Täältä löydät tietoa siitä, mitä lyhytterapia on ja kenelle se sopii. Voit myös varata ajan koulutetulle ammattilaiselle.


Tutkimusten mukaan noin 40-50% masennus- ja ahdistuneisuusoireista kärsivistä asiakkaista saa avun lyhytterapiasta.


Mitä lyhytterapia on?

Lyhytterapia on matalan kynnyksen psykososiaalista tukea. Lyhytterapialla tarkoitetaan 1 – 25 kerran tavoitteellista keskusteluprosessia, jossa keskiössä on asiakkaan itsensä nimeämä teema, ongelma tai aihe, johon hän haluaa muutosta tai uusia näkökulmia.

Lyhytterapia soveltuu erityisen hyvin alkuvaiheen ongelmiin, kun vaikeudet eivät ole vielä kroonistuneet. Vaikka asiakas saa itse valita käsittelemänsä aiheet, lyhytterapia on usein nykyhetkeen ja tulevaisuuteen suuntaavaa eikä pureudu kovin paljon menneisyyden pohtimiseen. Lyhytterapiaan ei tarvita lähetettä ja kirjaukset jäävät vain asiakkaan ja terapeutin välisiksi dokumentaatioiksi

Asiakkaan kannalta lyhytterapian houkuttavuutta lisää se, että lyhytterapiaan pääsy ei vaadi diagnoosia eikä aiempia psykiatrisia tutkimuksia. Se on aidosti asiakkaan tarpeita kunnioittavaa ja tähtää täsmäräätälöityyn asiakkaalle sopivaan matalan kynnyksen apuun. 

Lyhytterapialla pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä, auttamaan tunteiden säätelyssä, kehittämään ongelmanratkaisutaitoja, auttamaan kriisivaiheiden yli ja tuottamaan tarkoituksenmukaisia käyttäytymismuutoksia asiakkaan arjessa. 

Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa ja tarvittaessa lyhytterapeutit ohjaavatkin asiakkaansa varsinaiseen terveydenhuoltoon, mikäli lyhytterapeuttinen työote ei ole riittävä. Tutkimusten mukaan noin 40-50% masennus- ja ahdistuneisuusoireista kärsivistä asiakkaista saa avun lyhytterapiasta (Helsingin psykoterapiatutkimus).  Mitä lyhytterapia vaatii asiakkaalta?

Lyhytterapian avulla pyritään kasvattamaan asiakkaan omaa toimijuutta hänen arjen tilanteissaan, tekemään viisaita valintoja ja vaikuttamaan niihin asioihin, joihin on mahdollista myönteisellä tavalla vaikuttaa. 

Lyhytterapeuttinen työote vaatii siten myös asiakkaalta omia voimavaroja pohtia mahdollisuuksiaan aktiivisesti ja ottaa myös käytännön askeleita kohti toivomaansa nykyhetkeä ja tulevaisuutta.

Lyhytterapia sopii siis asiakkaille, jotka ovat valmiita katsomaan itseään ja elämäänsä moninäkökulmaisesti ja joilla on voimavaroja reflektoida itseään sekä nähdä oma osallisuutensa osana oman elämänsä myönteistä muutosta. 


Järisyttävää, mitä lyhyelläkin työotteella voidaan saada aikaan, kun ammattitaito ja kohtaaminen ovat kohdillaan. 


Keitä sertifioidut lyhytterapeutit ovat? 

Lyhytterapeutteja kouluttavat useat tahot. Monilla lyhytterapeuteilla on 2-vuotinen ammatillinen lisäkoulutus sosiaali-, terveys tai kasvatus-/ohjausalan tutkinnon lisäksi.

Sertifioituja lyhytterapeutteja koulutetaan kesäyliopistoissa laajasti ympäri Suomea yleisimmin 50 opintopisteen koulutuskokonaisuuksina. Tässä esimerkki koulutuksen sisällöstä Tampereen Kesäyliopistossa.

Suomen Lyhytterapeutit ry:n jäseninä oleville lyhytterapeuteille suositellaan säännöllistä työnohjausta ja oman tiedon jatkuvaa päivittämistä osallistumalla täydentävään jatkokoulutukseen. Näin varmistetaan, että lyhytterapeutit osaavat vastata asiakkaidensa muuntuviin tarpeisiin. Lyhytterapiatapaamisten tuloksellisuutta seurataan myös asiakaspalautteen avulla.